• English
 • Српски језик
 • Deutsch
 • Español

Projekat – ključ u ruke

Projekat – ključ u ruke

Ključ u ruke se odnosi na kompletan projekat, koji ne uključuje nabavku materijala. Ova usluga uključuje sledeće:

 • Zemljani radovi: Nivelisanje i obeležavanje terena
 • Fondacija
 • Priprema i montaža konstrukcije sa ventilacionim sistemom
 • Pokrivanje folijom/staklom
 • Mreža protiv insekata
 • Sistemi grejanja
 • Sistemi za navodnjavanje
 • CO2 sistem
 • Sistemi za zamagljivanje
 • Veštačko osvetljenje
 • Elektroinstalacije, automatizacija i računarska instalacija
 • Sistemi ekrana
 • Sistemi za odvodnjavanje
 • Taster rezervoari
 • CO2 sistem